Välkommen till museet!

Vasa Krigsveteranmuseum förevisar krigshistoria, allt från Finska kriget till fortsättningskrigets slut. Det finns rikligt med material ända från jägarrörelsen, frihetskrigets olika skeden och från skyddskårs- och Lotta Svärdrörelserna. Museets samlingar består huvudsakligast av vapen, medaljer, uniformer och krigsmateriel. Utöver ordinarie utställning har museet årligen varierande specialutställningar

För underhållet av museet ansvarar Österbottens-forsvarsgille - Pohjanmaan-maanpuolustuskilta r.f.

Museon kotisivut suomeksi

Vasa Krigsveteranmuseum - Vaasan Sotaveteraanimuseo

Kyrkoesplanaden 22 A, 65100 Vasa

Tel. (06) 312 9894 eller 050 313 6740 (endast under museets öppettider)


Museet är öppet

I maj på söndagen den 5 maj och på De stupades dag den 19 maj kl. 14–16.

Sommarens öppettider fr.o.m. 4.6. tisdag – fredag 10 – 12 och 13– 16, lördag 10 – 14.

Fri entré.


Grupper kan besöka museet även utöver ordinarie besökstider enligt överenskommelse.